ดิจิตอลพาเนลมิเตอร์

DIGITAL PANEL METER

Image
ดิจิตอลมิเตอร์ Brand MIZUDA มีสินค้าให้เลือก 4รุ่น ได้แก่ ดิจิตอลแอมป์มิเตอ์ (A30) , ดิจิตอลโวลต์มิเตอร์ (V30), ดิจิตอลเพาเวอร์มิเตอร์ (M30) และ มัลติฟังชั่น ดิจิตอลพาเนลมิเตอร์ (M30HM) ซึ่งวัดค่าฮาร์โมนิกได้

Digital Panel Meter A30
(Digital Amp meter)

ดิจิตอล แอมมิเตอร์

LED type, 3Phase 4W &3Phase 3W

A30 Amp Parameter :  CT 0-9999/5A or Direct 1-5A
Accuracy: class0.5
Input: Single phase, 3Phase 4W &3Phase 3W
Voltage range: AC400V/100V
Current range: AC5A/1A
Diaplay: LED
ไม่ต้องใช้ซีเรกเตอร์สวิทซ์*

VDO การ SET Digital Amp meter รุ่น A30

ราคา 980.-


Digital Panel Meter V30
(Digital Volt meter)

ดิจิตอล โวลต์มิเตอร์

LED type, 3Phase 4W &3Phase 3W

V30 Volt Parameter :  0-450V
Accuracy: class0.5
Input: Single phase, 3Phase 4W &3Phase 3W
Voltage range: AC400V/100V
Current range: AC5A/1A
Diaplay: LED
ไม่ต้องใช้ซีเรกเตอร์สวิทซ*

VDO การ SET Digital Volt meter รุ่น V30

ราคา 980.-


Digital Power Meter M30

ดิจิตอล เพาเวอร์มิเตอร์

LCD type, 3Phase 4W &3Phase 3W

Measuring Parameters

Voltage L-L (V)
Voltage L-N (V)
Current (A)
Active Power (W)
Reactive Power (var)
Apparent Power (VA)
Power Factor (PF.)
Frequency (Hz)
Active energy (Wh)
Reactive energy (varh)
Input: 3Phase 4W &3Phase 3W
Voltage range: AC400V/100V
Current range: AC5A/1A
Communication: RS485
Relay output: Programble remote/alarm
Diaplay: LCD
Standard comply: EN 61000-3-3: 2013

Communication RS485

Rs 485 communication, physical layer isolation Modbus-RTU communication protocol Communication baud rate 4800 - 9600, Verification mode: N 81, E 81, O 81

Accuracy Class

Voltage & Current 0.5%
Active Power 0.5%
Reactive Power 1%)
Transmission output 0.5%

VDO การ SET ค่าCT ratio meter รุ่น M30

VDO การตั้งการแสดงผลหน้าจอ meter รุ่น M30


Multifunction Digital Panel meter M30HM

Multifunction Digital Panel meter M30HM

มัลติฟังชั่น ดิจิตอล เพาเวอร์มิเตอร์

รุ่นวัดค่า ฮาร์โมนิก

LCD type, 3Phase 4W &3Phase 3W

Measuring Parameters

Voltage L-L (V)
Voltage L-N (V)
Average voltage (V)
Current (A)
Average current (A)
Active Power (W)
Total active power (W)
Reactive Power (var)
Totel reactive Power (var)
Apparent Power (VA)
Total apparent Power (VA)
Power Factor (PF.)
Frequency (Hz)
Active energy (Wh)
Reactive energy (varh)
Date &Time of Demand
Voltage&Current unbalance (V,A)
Harmonic THDV,THDI (V,A)
Input: 3Phase 4W &3Phase 3W
Voltage range: AC400V/100V
Current range: AC5A/1A
Communication: RS485
Relay output: Programble remote/alarm
Diaplay: LCD

ราคา 3,500.-

Communication RS485

Rs 485 communication, physical layer isolation Modbus-RTU communication protocol Communication baud rate 4800 - 9600, Verification mode: N 81, E 81, O 81

Accuracy Class

Voltage & Current 0.5%
Active Power 0.5%
Reactive Power 1%)
Transmission output 0.5%

Digital Power Meter OML86

ดิจิตอล เพาเวอร์มิเตอร์ จอ LED

LED type, 3Phase 4W &3Phase 3W

Measuring Parameters

Voltage L-L (V)
Voltage L-N (V)
Current (A)
Active Power (W)
Reactive Power (var)
Apparent Power (VA)
Power Factor (PF.)
Frequency (Hz)
Active energy (Wh)
Reactive energy (varh)
Input: 3Phase 4W &3Phase 3W
Voltage range: AC400V/100V
Current range: AC5A/1A
Communication: RS485
Relay output: Programble remote/alarm
Diaplay: LED
Standard comply: EN 61000-4-2

Communication RS485

Rs 485 communication, physical layer isolation Modbus-RTU communication protocol Communication baud rate 9600

Accuracy Class

Voltage & Current 0.5%
Active Power 0.5%
Reactive Power 1%)
Transmission output 0.5%

VDO การ SET ค่าCT ratio meter รุ่น OML86


สนใจสั่งซื้อดิจิตอลมิเตอร์ หรือสอบถาม Tel: 086-308-7106
หรือ
Add Line ID: pri234